Produktbild Impulshammer

Impulshammmer

 

 

 

 

Impulshammer - Preise und Bezug

 

Preise:

 

830 € + MwSt.

 

 

Bezug:

 

ROGA-Instruments

Vertriebsbüro für Messtechnik

Im Hasenacker 56
56412 Nentershausen
GERMANY
Fon: +49 (0) 6485 – 88 15 803
Fax: +49 (0) 6485 –88 18 373
E-mail: sales@ROGA-Instruments.com